zahradnik@zahradnictvimorava.cz
Přihlásit
0 Kč
Košík je prázdný.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Oznámení odstoupení od kupní smlouvy  

Zákazník / odesílatel: Jméno a příjmení:       …..................................................................

Bydliště:                      …...............................................................................................  

E-mail:                         …...............................................................................................  

Telefonní číslo:            …...............................................................................................  

Prodávající / adresát: ELDALIE, s.r.o. IČO: 04688210  Sídlo: Antala Staška 1859/34, Krč, 14000 Praha 4 

Věc: Odstoupení od kupní smlouvy  

Dobrý den, dne …................... jsem s vámi uzavřel/a kupní smlouvu prostřednictvím internetu na zboží z objednávky číslo ….............................  

Tímto využívám svého zákonného práva a odstupuji od této kupní smlouvy, která se týká zboží uvedeného v přiloženém daňovém dokladu. Vracené zboží i daňový doklad posílám zpět s tímto dopisem zpět a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ................. Kč a ......... Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo ………….................................. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.    

V ..................................................   dne...............................................

                                                                                                                                                                                          …

.......................................................                                                                                                         

Vlastnoruční podpis

Přílohy: Doklad o koupi.