zahradnik@zahradnictvimorava.cz
Přihlásit
0 Kč
Košík je prázdný.

Jak založit trávník

Jak založit nový trávník?

Kdy:

Vysévat můžete celoročně, a to do prvního sněhu. Podmínkou je, že zemina se drolí v ruce a pozemek lze srovnat. Pokud budete provádět výsev na jaře,
nebo na podzim, nebude potřeba až tolik zalévat. Výsev v létě bude vyžadovat častou závlahu a výsev před zimou je náročnější na větší jarní dosev.  

Sesedání zeminy:

Pokud jsme provedli větší terénní úpravy, je třeba počítat s tím, že zemina bude sesedávat. Čím větší návoz hlíny, tím déle může sesedání trvat. Pokud jste pouze rozprostřeli 10-20cm
vrstvu ornice po pozemku, můžete začít pracovat již nyní, nebot do hloubky okolo 15cm budete stejně provádět nakypření zeminy.

Plevel, aneb seminka plevelu nejde zlikvidovat:

Pokud máte starý trávník, který likvidujete, anebo je plný plevele, který nejde vytrhat, budete muset provest chemický postřik totálním herbicidem. Po té co trava zežloutne, vyčkejte ješte týden, než se kořenový systém rozpadne.

Pokud plevele kvetly, anebo pokud pracujete vedle rozkvetlé louky, tak semínka plevelů zůstaly v zemi a mohou růst ještě několik let. Nejlepe bude nyní měsíc počkat a provést potřik znovu. Pokud však vedle dále vesele kvete louka, je tento krok zbytečný. Vysejte trávník a zalévejte, poté travnik ošetřujte selektivním herbicidem proti plevelům. Avšak základem je mít okolní pozemky, bez kvetoucích plevelů.

Nakypření  - rotavátorování:

Jetli máte pouze nový návoz hliny, bude stači pozemek nakypřit pouze jednou. Ale pokud jste na pozemku měli starý travník nebo louku a již po postřiku totálním herbicidem je vše žlute, zůstanou po nakypření na pozemku drny trav. Můžete vše vyhrabat a vyvézt, ale jednodušší je nechat po prvním dukladném nakypření pozemek ležet 3 týdny ladem. Po 3 týdnech budou drny rozpadlé a při dalším nakypřen již témeř zmizí. Pokud ne, nechte další 3 týdny pozemek ležet ladem a poté provedte znova nakypření. Ano, jiz zde bude čistá hlína bez zbytků trav.

Velmi tvrdou půdu budeme muset předem porýt, nebo projet pluhem.

Vyčištení pozemku:

Pokud je půda nakypřená, drolí se  v ruce, musíte provést vyčištení. Vyhrabte všechny kamínky o pruměru 1cm a větší, zbytky trav, kterých již moc nebude. A znova proveďte nakypření.  

Srovnání pozemku:

Pozemek srovnejte nivelátorem -  https://youtu.be/q9sN36L58L8, popřípadě deskou https://youtu.be/gEKMwlZlKqI, anebo použijte plaetu, přidejte na ni závaží a tahejte ji za sebou https://youtu.be/Gsf7bOYdSlg  Po srovnáni pozemek zaválcujte, a poté znova zkontrolujte nerovnosti. A tyto nerovnosti opravte. Znovu pozemek prohrabněte hráběmi, popřípadě pokud je pozeme v rovině a nehrozí stečení osiva, tak je možné přímo zasévat.

Výsev:

Připravte si osivo, které potřebujete. Používá se 2,5 - 3 kg / 100 m². Pokud použijete více, druhy které kličí rychleji vyrostou a zaberou místo  pro druhy, ktere klíči pomaleji.  Tyto druhy se nedokou prosadit a nakonec nezískáme trávník požadovaného druhového složení.

Připravené osivo vysévejte nejlépe secím strojkem (ja provádím ručne), a to tak, že budete vysevat co nejméně nahusto, nejdríve jedním směrem a poté do kříže. Nakonec projdeme pozemek a dosejeme ručne místa, kde nám vznikla mezera. Osivo můžeme zapravit do země max 0,5cm, při vyšší hloubce osivo nevyklíčí. Já osobně osivo nezapravuji ale ihned po zavalcovaní provedu závlahu, osivo se do hliny zapustí samo.

Po dvou měsících proveďte dosev prázdných nebo méně hustých míst.

Doba vzcházení jednotlivých druhů trav:
jílek vytrvalý - 8 dnů
kostřava červená - 20 dnů

Válcování:

Válcování provádíme z důvodu znovuobnovení kapilarity v půdě,  díky níž dochází k vzlínání (voda stoupá nahoru) vody k povrchu půdy a tedy k semenům trav. Rovněž i nám ochrání semínka před ptactvem.

Zalévání:

První týdny je nutné, aby pozemek byl neustále vlhký. Vyschne-li půda s naklíčenými semeny, tak je poškodí a bude nutný dosev. Další možností po výsevu počkat na první déšť a poté již v zalévaní pokračovat.  Poté ale nezavlažujte hned po zaválcovní. Až tráva vzejde na cca 4-5cm, zalévejte intenzivně 2x týdně ráno nebo večer. Po určité době můžete se zalévaním přestat a zalévejte pouze v období sucha. 

Kosení:

První sečení provědte až bude tráva vysoká 10cm a zkraťte na polovinu. V létě trávník nechávejte delší, jinak bude žlutý.

Na fotce lze vidět trávník před a po, lokalita Zlín za použití našeho osiva po jednom měsíci. Těšímě se, že Vám naše semínka budou dělat stejnou radost, jako zde na fotografii. 

Trávníkář Radovan     Zlin-po-mesici